Kentec

حافظت از ساکنین ساختمان و حفظ ارزش دارایی های ساختمانی آنها در کنار پیشگیری و فائق آمدن بر خطرات آتش سوزی از جمله اهداف شرکت Kentec انگلستان می باشد.
بنابراین شرکت Kentec جهت کاهش مخاطرات آتش سوزی طراحی و ساخت سیستم های ایمنی و آتش نشانی را مطابق با استانداردهای اروپایی و امریکایی در دستور کار خود قرار داده که پس از گذشت 35 سال و به همت 230 متخصص خود توانسته به بزرگترین شرکت تولیدی کنترل پنل های اعلان و اطفای حریق در دنیا تبدیل گردد.

انواع کنترل پنل های متعارف از 2 الی 32 زون

کنترل پنل های اطفای حریق متعارف و آادرس پذیر

پشتیبانی از پروتکل های HOCHIKI, APOLLO, ARGUS

Image
شایان ذکر است این شرکت تولید کننده رنج گسترده کنترل پنل های اعلان و اطفای حریق را پوششش می دهد که شامل انواع کنترل پنل های متعارف (conventional) انواع کنترل پنل های آدرس پذیر (Addressable) می باشد.
کلیه تجهیزات شرکت KENTEC   دارای استاندارد های اروپایی و امریکایی می باشد که به مهمترین آنهاUL,FM, BSI,... می توان اشاره نمود
Image